ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ฯ  


 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน

           ผู้บริหารสถานศึกษา  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

http://upload/doc/1337-koksoksa.pdf

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2013-04-17 12:36:48 แก้ไชวันที่ : 2017-11-07 14:13:03  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 324
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,498
   ทั้งหมด : 503,273
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788