ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ๑๐๐๐วันทำทุกวัน  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำโดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
????ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ซอย 7-11 หลังตลาดชุกโดน
????ซ่อมฝาท่อระบายน้ำแตกร้าว ข้างสถานีขนส่ง จำนวน 2 จุด
????ซ่อมแซมฝาปูนท่อระบายน้ำ เชื่อมฝาท่อระบายน้ำใส่ปีก ซอยจัดสรรวัดเหนือ ชุมชนอู่ทอง
????ซ่อมฝาปูนท่อระบายน้ำ ซอยอินโดนีเซีย
????ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ หน้าร้านณรงค์ยนต์
????ลงฝาท่อระบายน้ำ หน้า Lotus ถนนแม่น้ำแคว
????ลงฝาท่อระบายน้ำในซอยจัดสรรวัดเหนือ


 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-12-29 06:19:10 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 252
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,695
   ทั้งหมด : 506,853
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788