ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  


กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำโดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
???? ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ สนามกีฬา 36 พรรษา
???? ล้างทำความสะอาดตลาดชุกโดน ตลาดสดเทศบาลและลอกท่อ
???? เทปูนซ่อมพื้นผิวฟุตบาทและตระแกรงหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าร้านอาดีแดส
???? ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ เกาะกลางถนนและในสวนสมเด็จฯ
????ซ่อมแซมไหล่ทาง ข้างศูนย์ยานยนต์เทศบาล จำนวน 2 จุด
????ซ่อมไฟเกาะกลางถนน ตรงข้ามแพบ้านเหนือ
????ตัดแต่งหญ้ารกริมทาง ซอยไชยชุมพล 5
????ซ่อมไฟส่องสว่าง จำนวน 3 แห่ง คือ
- ชุมชนสัมพันธ์นิเวศน์ ซอย 1
- ซอยข้างโรงเรียน เทศบาล 5 (2 แห่ง)

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-12-24 08:05:42 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 252
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,695
   ทั้งหมด : 506,853
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788