ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการปูพื้นผิวจราจรบนถนนปากแพรก ตั้งแต่โค้งวัดเหนือ - วัดใต้  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
????????จะดำเนินการปูพื้นผิวจราจรบนถนนปากแพรก
ตั้งแต่โค้งวัดเหนือ - วัดใต้
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 21.00 น.
จึงขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
?งดจอดรถและตั้งวางสิ่งของ?
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-12-16 08:19:32 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 252
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,695
   ทั้งหมด : 506,853
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788