ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 #๑๐๐๐วันทำทุกวัน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำโดย นายวสันต์? ภูษิตกาญจนา? นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี?  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำโดย นายวสันต์? ภูษิตกาญจนา? นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี? พร้อมทีมงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้ #ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
???????บริเวณสี่แยกไฟแดงหอนาฬิกา
???????สามแยกถนนกำแพงเมือง
???????หน้าร้าน X-Ray แล็ป ซอยโรงรับจำนำ


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-11-16 15:08:21 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 60
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,070
   ทั้งหมด : 504,845
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788