ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-05-17 5
  เพิ่มเติมประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-05-17 14
  คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 2022-05-05 2
  การดำเนินการตามโนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2022-04-28 13
  เรื่อง รายงานการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2022-04-28 53
  เพิ่มเติมประกาศการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างปรเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-04-25 4
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษา่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-04-21 19
  แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-04-08 1
  รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 2022-03-22 9
  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ช่าวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-03-21 3
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 2022-03-09 10
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 2022-03-09 17
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครั้งแรก 2022-03-08 2
  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-08 2
  ส่งประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 2022-03-07 2
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 2022-02-28 6
  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการขอใช้และขอสภาพที่ดิน สาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่ริมถนนสองแคว (บางส่วน) เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและจัดหาผลประโยชน์ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2022-02-14 1
  ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-01-28 2
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp 2022-01-21 1
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-01-21 1

 

  ทั้งหมด 178 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 252
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,695
   ทั้งหมด : 506,853
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788