ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 6
  #๑๐๐๐วันทำทุกวัน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำโดย นายวสันต์? ภูษิตกาญจนา? นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี? 2021-11-16 5
  ๑๐๐๐วันทำทุกวัน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-16 7
  #แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 7 แห่ง 2021-11-09 1
  #แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 9 แห่ง 2021-11-09 1
  นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผอ.อุษา พูลศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับการซ่อมแซมต่อ 2021-11-09 1
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน?จำนวน? 6 แห่ง? 2021-11-09 2
  #แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนน ?จำนวน? 4 แห่ง 2021-11-09 1
  #แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ซอยแสงชูโต 47 (อมรโพธิ์เวช) /ซอยแสงชูโต 30 (ซอยไปรษณีย์)/ถนนอินเดียริมถนนแสงชูโต ตั้งแต่ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ถึง อบจ. 2021-10-29 3
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ในสุสานวัดถาวร เกาะกลางถนนทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ถนนแม่น้ำแคว โค้งใกล้ร้านโฟลท์ติ้ง จำนวน 2 จุด 2021-10-29 2
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ถนนแม่น้ำแคว? ชุมชนปิ่นทอง 2021-10-27 3
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ลอกท่อระบายน้ำ 2021-10-27 1
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ปรับพื้นผิวถนนชำรุด บริเวณถนนปากแพรกและถนนประสิทธิ์สงคราม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในตลาดสดเทศบาลและบริเวณหน้าโรงเจ ถนนปากแพรก 2021-10-12 1
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ซอยบ้านใหม่ หลังรร.วิสุทธิ์รังษี ถนนอู่ทอง ซอย 1 ซอยเวียดนาม ถนนอู่ทอง ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ 2021-10-12 2
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 2021-10-12 1
  คลิปวีดีโอการอบรมเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-10-06 1
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 และกำหนดการฉีดวัคซีน 2021-10-04 2
  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 2021-10-01 2
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบเจอและได้รับแจ้งจากประชาชน แล้วเรียบร้อย 2021-09-28 1
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากประชาชนแล้วเรียบร้อย 2021-09-28 2

 

  ทั้งหมด 280 รายการ รวมทั้งหมด : 14 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 60
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,070
   ทั้งหมด : 504,845
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788