ประมวลภาพกิจกรรม
มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
วันนี้ (วันที่ 7 มกราคม 2565) เวลา 13.00 น. ณ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นางอุษา พูลศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ในชุมชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดระรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 “โอไมครอน” ทำให้เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565”

  

ขยายภาพ