ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศการวันแรกในการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบสุดท้าย
วันนี้ (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.30 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ ณ จุดลงทะเบียน ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2564 จำนวน 700 คน

  

ขยายภาพ