ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

     เรื่อง
ดู

นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีร่วมสัมภาษณ์ในรายการผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว
183
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี...สู้โควิด-19
205
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office
404

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

เรื่อง บรรยายสรุปเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

ผู้เขียน : วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2016-05-18 16:29:04

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 252
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,695
   ทั้งหมด : 506,853
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788