ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

งานวิเคราะห์นโนบายและแผน

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-04-21 09:50:29 แก้ไชวันที่ : 2022-04-22 01:30:13  
 
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนา
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6เดือน)
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788