ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


งานวิเคราะห์นโนบายและแผนงาน

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-10-14 14:24:14 แก้ไชวันที่ : 2021-10-16 08:34:58  
 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 5/2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขครั้งที่ 4/2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 3/2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 2/2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2564
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่1)
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2562 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน 2556
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 192
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,470
   ทั้งหมด : 504,245
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788