ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2546  


กองวิชาการและแผนงาน

คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-04-09 15:27:11 แก้ไชวันที่ : 2021-04-09 15:27:23  
 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2546
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่1)
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2562 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน 2556
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 83
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,525
   ทั้งหมด : 502,300
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788