ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


งานสถานธนานุบาล

 

        สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ โดยประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระ แต่ละรายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทและการรับซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายในวงเงินไม่เกินรายละ 30,000บาท โดยมีข้อตกลงหรือโดยปริยายว่าจะไถ่คืนในภายหลัง

 


       

.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:24:45 แก้ไชวันที่ : 2013-01-28 23:55:24  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 48
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,223
   ทั้งหมด : 507,381
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788