ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลางโครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทางถนนแสงชูโตบริเวณหน้าร้านก๊อกไฮเอ็นถึงหน้าโรงแรมศรีเมืองกาญจน์และถนนหลักเมืองบริเวณแยกตัดถนนแสงชูโตถึงบริเวณราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3

 


เปิดเผยราคากลางโครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทางถนนแสงชูโตบริเวณหน้าร้านก๊อกไฮเอ็นถึงหน้าโรงแรมศรีเมืองกาญจน์และถนนหลักเมืองบริเวณแยกตัดถนนแสงชูโตถึงบริเวณราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 (วงเงินงบประมาณ 2,440,000 บาท) คลิกอ่าน

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : ffi วันที่ :2022-03-18 08:20:02 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 48
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,223
   ทั้งหมด : 507,381
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788