ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแสงชูโตซอย 20

 


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแสงชูโตซอย 20 วงเงินงบประมาณ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) คลิกอ่าน

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : ffi วันที่ :2020-09-08 09:46:53 แก้ไชวันที่ : 2020-09-30 11:37:57  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 48
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,223
   ทั้งหมด : 507,381
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788